שעה תחרות חימום
08:45 ----- קבוצה A מתחממת לסקוואט
09:15 קבוצה A מבצעת סקוואט קבוצה B מתחממת לסקוואט
10:00 קבוצה B מבצעת סקוואט  
    קבוצה A מתחממת ללחיצת חזה
10:45 קבוצה A מבצעת לחיצה קבוצה B מתחממת ללחיצת חזה
11:30 קבוצה B מבצעת לחיצה  
    קבוצה A מתחממת לדדליפט
12:15 קבוצה A מבצעת דדליפט קבוצה B מתחממת לדדליפט
13:00 קבוצה B מבצעת דדליפט  
    קבוצה C מתחממת ללחיצת חזה 
14:00 קבוצה C מבצעת לחיצת חזה  
    קבוצה D מתחממת לסקוואט 
15:00 קבוצה D מבצעת סקוואט קבוצה E מתחממת לסקוואט
15:45 קבוצה D מבצעת סקוואט  
    קבוצה D מתחממת ללחיצת חזה
16:30 קבוצה D מבצעת לחיצת חזה קבוצה E מתחממת ללחיצת חזה
17:15 קבוצה E מבצעת לחיצת חזה  
    קבוצה D מתחממת לדדליפט 
18:00 קבוצה D מבצעת דדליפט  קבוצה E מתחממת לדדליפט 
18:45  קבוצה E מבצעת דדליפט   
 
20:00 – טקס סיום התחרות וחלוקת מדליות
 
 
טיוטה בלבד, יתכנו שינויים בהתאם למספר הסופי של המתחרים ובהתאם לתוצאות השקילה

שקילה מוקדמת – בכתובת שפיגל 3 פתח תקווה ("טבע שיבולים), בין השעות 09:30-13:00 על ידי נשיא הפדרציה השופט ד"ר אדטו גל.
מי שנשקל בשקילה מוקדמת - חובה לשלם במקום, לא ניתן להישקל שקילה מוקדמת ולשלם בתחרות

שקילה ביום התחרות – באולם התחרות (ע"ע מיקום) בין השעות 7:15-8:30 על ידי השופטים ד"ר אדטו גל וברק כהן.
התשלום ביום התחרות הוא במזומן בלבד

כל מתחרה חייב סינגלט
נא לקרוא את חוקי התחרות

חלוקה לקבוצות :  

קבוצה A  : נשים - פאוורליפטינג, בנצ'פרס ודדליפט, כל המשקלים, כל הגילאים. 
 
קבוצה B : גברים משקלים 67.5, 75, 82.5 -פאוורליפטינג + דדליפט

קבוצה  C: בנצ'פרס גברים - כל הגילים וכל המשקלים
 
קבוצה D : גברים משקלים 90 כל הגילים, Teens של 100  - פאוורליפטינג + דדליפט. 
 
קבוצה E : גברים במשקלים 100 (Juniors, Open, Masters), גברים של 110, 125, 140 - פאוורליפטינג + דדליפט