שעה תחרות חימום
08:45 ----- קבוצה A מתחממת לסקוואט
09:15 קבוצה A מבצעת סקוואט קבוצה B מתחממת לסקוואט
10:00 קבוצה B מבצעת סקוואט  
    קבוצה A מתחממת ללחיצת חזה
10:45 קבוצה A מבצעת לחיצה קבוצה B מתחממת ללחיצת חזה
11:30 קבוצה B מבצעת לחיצה  
    קבוצה A מתחממת לדדליפט
12:15 קבוצה A מבצעת דדליפט קבוצה B מתחממת לדדליפט
13:00 קבוצה B מבצעת דדליפט  
    קבוצה C מתחממת לסקוואט
14:00 קבוצה C מבצעת סקוואט קבוצה D מתחממת לסקוואט
14:50 קבוצה D מבצעת סקוואט  
    קבוצה C מתחממת לחיצת חזה
15:40 קבוצה C מבצעת לחיצה קבוצה D מתחממת לחיצת חזה
16:30 קבוצה D מבצעת לחיצה  
    קבוצה C מתחממת לדדליפט
17:20 קבוצה C מבצעת דדליפט קבוצה D מתחממת לדדליפט
18:10 קבוצה D מבצעת דדליפט  
 
19:30 – טקס סיום התחרות וחלוקת מדליות
 
 
טיוטה בלבד, יתכנו שינויים בהתאם למספר הסופי של המתחרים ובהתאם לתוצאות השקילה

שקילה מוקדמת – בכתובת שפיגל 3 פתח תקווה ("טבע שיבולים), בין השעות 10:00-13:00 על ידי נשיא הפדרציה השופט ד"ר אדטו גל.
מי שנשקל בשקילה מוקדמת - חובה לשלם במקום, לא ניתן להישקל שקילה מוקדמת ולשלם בתחרות

שקילה ביום התחרות – באולם התחרות (ע"ע מיקום) בין השעות 7:15-8:30 על ידי השופטים ד"ר אדטו גל וברק כהן.
התשלום ביום התחרות הוא במזומן בלבד

כל מתחרה חייב סינגלט
נא לקרוא את חוקי התחרות

חלוקה לקבוצות :  

קבוצה A  : נשים - פאוורליפטינג, בנצ'פרס ודדליפט, כל המשקלים, כל הגילאים. 
 
קבוצה B : גברים משקלים 67.5, 75 - פאוורליפטינג, בנצ'פרס ודדליפט. 

קבוצה  C: גברים משקלים 82.5 - פאוורליפטינג, בנצ'פרס ודדליפט. 
 
קבוצה D : גברים משקלים 90, 100, 110, 125 - פאוורליפטינג, בנצ'פרס ודדליפט.